Γνωριμία με το SeLCont

Αποθηκευμένες Πολυμεσικές Διαλέξεις – Συγχρονισμένο Video, Audio, Διαφάνειες

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides