Συστήματα Αναμονής, 6ο Εξάμηνο: Εφαρμογές Κλειστών Δικτύων Ουρών Markov– 23/05/2018

1. Ανάλυση Window Flow Control σε Δίκτυα Υπολογιστών,
2. Αξιολόγηση Συστημάτων Πολύ-προγραμματισμού (Multitasking)
3. Ανάλυση Μέσης Τιμής (Mean Value Analysis – MVA)
4. Προσομοίωση Κλειστού Δικτύου Markov
5. Γενίκευση Μοντέλων Μορφής Γινομένου (BCMP)

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π

Slides