Συστήματα Αναμονής, 6ο Εξάμηνο: Εφαρμογές Κλειστών Δικτύων Ουρών Markov: (i) Ανάλυση Window Flow Control σε Δίκτυα Υπολογιστών, (ii) Αξιολόγηση Συστημάτων Πολύ-προγραμματισμού (Multitasking), Γενίκευση Μοντέλων Μορφής Γινομένου (BCMP) – 23/05/2017

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides