Συστήματα Αναμονής, 6ο Εξάμηνο: Επισκόπηση Αναλυτικών Τεχνικών Θεωρίας Πιθανοτήτων για Εφαρμογή σε Ουρές Αναμονής M/G/1 – 30/05/2018

1. Απόδειξη Τύπου Little
2. Ιδιότητα PASTA (Poisson Arrivals See Time Averages)
3. Βασικοί Ορισμοί Θεωρίας Ανανέωσης (Renewal Theory)
4. Υπολειπόμενη Ζωή (Residual Life, Renewal Paradox)
5. Ροπογεννήτριες Συναρτήσεις (Moment Generating Functions – MGM)

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π

Slides