Συστήματα Αναμονής, 6ο Εξάμηνο: Διαδικασίες Birth-Death, Ουρές Markov – 28/03/2018

i) Διαγράμματα Μεταβάσεων Εργοδικών Καταστάσεων
ii) Εξισώσεις Ισορροπίας
iii) Προσομοιώσεις

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides