Δυαδική Ταξινόμηση – Αλγόριθμοι Πυρήνα (Kernel Methods): (i) Διαχωρισιμότητα Προτύπων, Θεώρημα του Cover, (ii) Radial-Basis Function (RBF) Networks, (iii) RBF Hybrid Learning, (iv) Support Vector Machines (SVM)

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides