Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Διαχείριση Ασφαλείας I, 30/11/2015

(i) Απειλές Ασφαλείας, (ii) Δημόσια & Ιδιωτικά Κλειδιά, (iii) Μεικτά Συστήματα SSL/TLS, (iv) Έλεγχος Πρόσβασης Χρήστη, Single Sign-On (SSO) Authentication & Authorization Infrastructures (AAI) – Πάροχοι Ταυτότητας (IdP), (v) SAML – Security Assertion Markup Language

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides