Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Αρχιτεκτονικές Διαχείρισης Δικτύων I, 23/11/2015

(i) Υλοποιήσεις Client – Server, (ii) Το Πρωτόκολλο SNMP, (iii) Δομή SNMP Agent & MIB

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides