Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Αρχιτεκτονικές Επιπεδων 2 & 2,5 σε Δίκτυα Κορμού – PBB, MPLS , 6/11/2017

Επίπεδο 2: Provider Backbone Bridges (mac-in-mac)
Επίπεδο 2.5: Multi-Protocol Label Switching (MPLS)

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides