Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Ευφυή Δίκτυα I, 28/11/2016

(i) Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα – Virtual Private Networks (VPN), (ii) Πρωτόκολλα Tunneling, GRE & IPsec, (iii) Ανωνυμία, Πρωτόκολλα Tor (The Onion Router), Dark Web

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides