Στοχαστικές Διεργασίες & Βελτιστοποίηση στη Μηχανική Μάθηση: Ακολουθιακά Μοντέλα Συσχετισμένων Δεδομένων Μάθησης: (ι) Δίκτυα Hopfield, (ii) Recurrent Neural Nets (RNN), (iii) Δίκτυα Long Short-Term Memory (LSTM)

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides