Συστήματα Αναμονής, 6ο Εξάμηνο: Μοντέλα Ουρών Markov και Εφαρμογές – 18/04/2018

i) Ουρά Μ/Μ/2
ii) Σύστημα Μ/Μ/Ν/Κ, Erlang-C
iii) Σύστημα Μ/Μ/c/c, Erlang-B
iv) Ανάλυση & Σχεδιασμός Τηλεφωνικών Κέντρων

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π

Slides