Συστήματα Αναμονής, 6ο Εξάμηνο: Μοντέλα Ουρών Markov και Εφαρμογές – 05/04/2017

(i) Ουρά Μ/Μ/2
(ii) Σύστημα Μ/Μ/Ν/Κ, Erlang-C
(iii) Σύστημα Μ/Μ/c/c , Erlang-B
(iv) Ανάλυση & Σχεδιασμός Τηλεφωνικών Κέντρων
(v) Βελτιστοποίηση Μέσου Μήκους Πακέτου

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π

Slides