Συστήματα Αναμονής, 6ο Εξάμηνο: Κλειστά Δίκτυα Ουρών Markov, Θεώρημα Gordon – Newell, Αλγόριθμος Buzen (Μέρος II) – 11/05/2016

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολογων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ

Slides