Συστήματα Αναμονής, 6ο Εξάμηνο: Ιδιότητες Κατανομής Poisson & Εκθετικής Κατανομής, Διαδικασίες Γεννήσεων-Θανάτων, Εξισώσεις Ισορροπίας, Ουρά M/M/1 (Μέρος Ι) – 16/03/2016

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολογων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides