Συστήματα Αναμονής, 6ο Εξάμηνο: Διαδικασίες Γεννήσεων – Θανάτων, Εξισώσεις Ισορροπίας, Ουρές Μ/Μ/1 – Μ/Μ/1/Ν, Προσομοίωση Ουράς Μ/Μ/1/Ν (Μέρος ΙΙ) – 23/03/2016

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολογων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ

Slides