Συστήματα Αναμονής, 6ο Εξάμηνο: Διαδικασίες Birth-Death, Ουρές Markov – 29/03/2017

(i) Διαγράμματα Μεταβάσεων Εργοδικών Καταστάσεων
(ii) Εξισώσεις Ισορροπίας
(iii) Προσομοιώσεις

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides