Συνάντηση Ελλήνων Εκπαιδευτικών για Συμμετοχή στο Έργο H2020 Up2U – 26/4/2016 (Μέρος 5)

(i) Εμπειρίες Παρευρισκόμενων Εκπαιδευτικών, (ii) Συζήτηση – Επόμενα Βήματα, (iii) EduLabs (Κεντρικές Δράσεις Εργαστηρίων & Ανοικτού Εκπαιδευτικού Λογισμικού)

Loading the player...

Παναγιώτης Αγγελόπουλος,

ΥΠ.Π.Ε.Θ.