Στοχαστικές Διεργασίες & Βελτιστοποίηση στη Μηχανική Μάθηση: Δένδρα Αποφάσεων (Decision Trees): (i) Αλγόριθμοι Διαμόρφωσης CART (Classification And Regression Trees), Gini Index, (ii) Random Forests, (iii) Αλγόριθμοι Bagging (Bootstrap & aggregating)

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides