Στοχαστικές Διεργασίες & Βελτιστοποίηση στη Μηχανική Μάθηση: Στοχαστικές Μηχανές Μη Επιβλεπόμενης Μάθησης: Παραγωγικά Μοντέλα – Generative Models: (i) Boltzmann Machine & Logistic Belief Nets, (ii) Restricted Boltzmann Machine (RBM) – Deep Belief Nets

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides