Στοχαστικές Διεργασίες & Βελτιστοποίηση στη Μηχανική Μάθηση: Προσομοίωση Monte Carlo Αλυσίδων Markov: Αλγόριθμοι Metropolis & Metropolis-Hastings, Προσομοιωμένη Ανόπτηση – Simulated Annealing, Markov Random Fields, Ising Model

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides