Στοχαστικές Διεργασίες & Βελτιστοποίηση στη Μηχανική Μάθηση: Μη Επιβλεπόμενη Μάθηση – Unsupervised Learning, K-Means Clustering, Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών – Principal Component Analysis (PCA), Self-Organizing Maps (SOM), Autoencoders

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides