Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Διαχείριση Ασφαλείας (Ι), 19/11/2018

(i) Απειλές Ασφαλείας, (ii) Συμμετρική & Μη-Συμμετρική Κρυπτογραφία, (iii) Δημόσια & Ιδιωτικά Κλειδιά, (iv) Ψηφιακά Πιστοποιητικά – Ψηφιακή Υπογραφή, (v) Έλεγχος Πρόσβασης Χρήστη, Single Sign-On (SSO), (vi) Authentication & Authorization Infrastructures (AAI), (vii) Πάροχοι Ταυτότητας (IdP), (viii) SAML – Security Assertion Mark-up Language

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides