Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Αρχιτεκτονικές Διαχείρισης Δικτύων, 12/11/2018

(i) Υλοποιήσεις Client –Server, (ii) Το Πρωτόκολλο SNMP, (iii) SNMP MIB -Αντικείμενα & Ορισμοί Πινάκων, (iv) NETCONF (Network Configuration Protocol)

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides