Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Επίπεδα Μετάδοσης – Ελέγχου – Διαχείρισης Ενοποιημένων Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών, 10/12/2018

(i) Μετάδοση – Έλεγχος Οπτικής Ιεραρχίας SDH, (ii) Σηματοδοσία ISDN, SS7, (iii) Ευφυή Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα (IN), (iv) Σύγκληση Τηλεπικοινωνιών, IMS – 5G

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides