Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Ευφυή Δίκτυα (Ι), 03/12/2018

(i) Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα -Virtual Private Networks (VPN), (ii) Πρωτόκολλα Tunneling, GRE & IPsec, (iii) Ανωνυμία, Πρωτόκολλα Tor (The Onion Router), Dark Web

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides