Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Ολοκληρωμένες Πλατφόρμες Διαχείρισης Κατανεμημένων Εφαρμογών στο Internet, 08/01/2018

(i) Eνοποιημένη Πλατφόρμα Διαχείρισης, (ii) Ολοκληρωμένα Εργαλεία Διαχείρισης, (iii) Διαχείριση Κατανεμημένων Υπηρεσιών – Nagios, (iv) Παρόν & Μέλλον Δικτυακών Υποδομών: Κυριαρχία του Internet

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides