Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Ευφυή Δίκτυα ΙΙΙ, 08/01/2018

(i) Προγραμματιζόμενες Δικτυακές Υποδομές, (ii) Κίνητρα για Software Defined Networking – SDN, (iii) Το Πρωτόκολλο OpenFlow, (iv) Εφαρμογές σε Κατανεμημένες Υπολογιστικές Υποδομές

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π

Slides