Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Αρχιτεκτονικές & Πρωτόκολλα Δρομολόγησης στο Internet II, 09/11/2015

(i) Επίπεδο 2 Provider Backbone Bridges (mac-in-mac), (iii) Επίπεδο 2.5 Multi-Protocol Label Switching (MPLS)

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides