Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Διαχείριση Ασφαλείας ΙI, 20/11/2017

(i) Δημόσια & Ιδιωτικά Κλειδιά, (ii) Ψηφιακά Πιστοποιητικά – Ψηφιακή Υπογραφή, (iii) Έλεγχος Πρόσβασης Χρήστη, Single Sign-On (SSO), (iv) Authentication & Authorization Infrastructures (AAI), (v) Πάροχοι Ταυτότητας (IdP), (vi) SAML – Security Assertion Mark-up Language, (vii) Πρωτόκολλα & Αρχιτεκτονικές email, (viii) Συστήματα Προστασίας Firewalls

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides