Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Αρχιτεκτονικές Διαχείρισης Δικτύων, 6/11/2017

(i) Υλοποιήσεις Client – Server, (ii) Το Πρωτόκολλο SNMP,
(iii) SNMP MIB – Αντικείμενα & Ορισμοί Πινάκων

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides