Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Αρχιτεκτονικές & Πρωτόκολλα Δρομολόγησης στο Internet I, 09/11/2015

(i) Επίπεδο 3 EGP/BGP, (ii) Επίπεδο 3 IGP/OSPF, Επίπεδο 2 Ethernet Switches, VLANs, Spanning Tree Protocol (STP)

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides