Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Αρχιτεκτονική & Δρομολόγηση στο Internet, 16/10/2017, Μέρος ΙΙ

(i) Ορισμοί Δρομολόγησης, (ii) Άμεση – Έμμεση Δρομολόγηση, (iii) Δρομολόγηση εντός Αυτόνομης Περιοχής (IGP), (iv) Δρομολόγηση μεταξύ Αυτονόμων Περιοχών (BGP)

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides