Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Ευφυείς Προγραμματιζόμενες Δικτυακές Υποδομές (ΙΙ), 19/12/2016

(i) US GENI (παρουσίαση από Dr. Vicrag Thomas, BBN – GENI Project Office)

Loading the player...

Vicrag Thomas - www.geni.net

BBN – GENI Project Office, Cambridge, Mass, USA

Slides