Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Επανάληψη (ΙI), 12/12/2016

(i) Διαχείριση Ασφάλειας, (ii) Χρήση Δημόσιων Κλειδιών, (iii) Συστήματα
Ασφαλούς Πρόσβασης, (iv) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, (v) Firewalls, (vi) Εικονικά
Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN), (vii) Ανωνυμία, TOR, (viii) Ενοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης,
(ix) Σύγκληση Επικοινωνιών: 5G,Future Internet…

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides