Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Ευφυείς Προγραμματιζόμενες Δικτυακές Υποδομές, 5/12/2016

(i) Κίνητρα για Software Defined Networking – SDN, (ii) Το Πρωτόκολλο OpenFlow, (iii)
Εφαρμογές σε Κατανεμημένες Υπολογιστικές Υποδομές

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides