Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Διαχείριση Ασφαλείας ΙI, 21/11/2016

(i) Έλεγχος Πρόσβασης Χρήστη, Single Sign-On (SSO), (ii) Authentication & Authorization Infrastructures (AAI), (iii) Πάροχοι Ταυτότητας (IdP), (iv) SAML – Security Assertion Mark-up Language, (v) Πρωτόκολλα & Αρχιτεκτονικές email, (vi) Firewalls, (vii) Anomaly & Intrusion Detection Systems (IDS)

 

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides