Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Διαχείριση Ασφαλείας Ι, 14/11/2016

(i) Απειλές Ασφαλείας, (ii) Δημόσια & Ιδιωτικά Κλειδιά, (iii) Ψηφιακή Υπογραφή, (iv) Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides