Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Αρχιτεκτονική & Δρομολόγηση στο Internet, 15/10/2018, Μέρος ΙΙ

(i) Ορισμοί & Ταξινόμηση Τεχνικών Δρομολόγησης, (ii) Δρομολόγηση Επιπέδου Δικτύου (IP) Intra-AS & Inter-AS

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides