Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Αρχιτεκτονική του Internet, 10/10/2016

Αρχιτεκτονική του Internet: (i) Διευθυνσιοδότηση στο Internet, (ii) Το Παγκόσμιο Internet, (iii) Αυτόνομες Περιοχές – BGP

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides