Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Επανάληψη ΙΙ, 11/01/2016

(i) Διαχείριση Ασφαλεία, (ii) Χρήση Δημόσιων Κλειδιών, (iii) Συστήματα Ασφαλούς Πρόσβασης, (iv) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, (v) Firewalls, (vi) Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα – VPN, (vii) Ανωνυμία, Tor, (viii) Σύγκλιση Επικοινωνιών, IMS, (ix) Ενοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides