Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Αρχιτεκτονική του Internet, 08/10/2018

(i) Διευθυνσιοδότηση στο Internet
(ii) Το Παγκόσμιο Internet
(iii) Αυτόνομες Περιοχές – BGP

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides