Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Ολοκληρωμές Πλατφόρμες Διαχείρισης Κατανεμημένων Εφαρμογών στο Internet, 21/12/2015

(i) Ενοποιημένη Πλατφόρμα Διαχείρισης, (ii) Ολοκληρωμένα Εργαλεία Διαχείρισης, (iii) Διαχείριση Κατανεμημένων Υπηρεσιών – Nagios

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides