Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Ευφυείς Προγραμματιζόμενες Δικτυακές Υποδομές ΙΙ, 14/12/2015

(i) Περιβάλλοντα Εξομοίωσης Προηγμένων Εικονικών Αρχιτεκτονικών, (ii) US GENI (παρουσίαση από Dr. Niky Riga, BBN – GENI Project Office)

Loading the player...

Dr. Niky Riga - nriga@bbn.com, www.geni.net

BBN - GENI Project Office

Slides