Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Ευφυή Δίκτυα IΙ, 07/12/2015

(i) Μετάδοση – Έλεγχος Οπτικής Ιεραρχίας SDH, (ii) Σηματοδοσία ISDN, SS7, (iii) Ευφυή Τηελπικοινωνιακά Δίκτυα IN, (iii) Σύγκληση Τηλεπικοινωνιών, IMS

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides