Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα, 9ο Εξάμηνο, Εισαγωγή, 01/10/2018

(i) Πρότυπο τριών Διαστάσεων Λειτουργίας, (ii) Μοντέλο Διαχείρισης FCAPS, (iii) Το Δίκτυο του Ε.Μ.Π., (iv) Περιβάλλον Εργαστηριακών Ασκήσεων

Loading the player...

Βασίλης Μάγκλαρης - maglaris@netmode.ntua.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Slides